norwegische waldkatzen    ' av barnedroem '  -  hpg  :  deckkater osiris
'Lumpi' / Europa Champion
Osiris Björnson
info@barnedroem.de
homepage created by michael balda  -  norwegische waldkatzen  ' av barnedroem ' © 1993-2006  - site updated : 31.08.2003