norwegische waldkatzen av barnedroem - hpg  :  gallery   m - 1/4
GIC Fesley von Haukeligrend
IC Europa av Barnedroem mit M-Kitten
IC Europa av Barnedroem
black-tortie-tabby-classic/white
×
GIC Fesley von Haukeligrend
black-silver-tabby-classic
___________________________
*02.06.2000
MIKA - red-silver-tabby-classic
MATTI - red-tabby-classic/white
MIKKELINE - black-tortie
MEPHISTO - black
MERLIN - black-silver-tabby-classic
==> next <==
homepage created by michael balda  -  norwegische waldkatzen  ' av barnedroem ' © 1993-2006  - site updated : 02.08.2001