norwegische waldkatzen av barnedroem - hpg  :  gallery  v - 1/6
GIC  Mikkeline av Barnedroem 
mit V-Kitten
IC Peer Gynt av Barnedroem
GIC Mikkeline av Barnedroem
black-tortie
×
IC Peer Gynt av Barnedroem
black / white
___________________________
*30.04.2004
Varus  -  black / white
Valentin - red / white
Virppi - black / white
Valborg - black-tortie / white
==> next <==
homepage created by michael balda  -  norwegische waldkatzen  ' av barnedroem ' © 1993-2006  - site updated : 22.11.2004